Znajdź doskonałe rozwiązanie dla swojego domu

Niskotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda Daikin Altherma

 • Do ogrzewania i chłodzenia oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej 
 • Zasilanie w 75% energią pobraną z powietrza oraz w 25% energią elektryczną
 • Opcjonalne wspomaganie przez system kolektorów słonecznych
 • Idealne rozwiązanie dla nowych i istniejących budynków

Wysokotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda Daikin Altherma HT

 • Do ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
 • Zasilanie w 65% energią pobraną z powietrza oraz w 35% energią elektryczną
 • Opcjonalne wspomaganie przez system kolektorów słonecznych
 • Możliwość przyłączenia do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w grzejniki wysokotemperaturowe
 • Idealne rozwiązania dla budynków istniejących oraz przy wymianie kotła

Pompa ciepła powietrze-powietrze

 • Do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń
 • Zasilanie w 80% energią pobraną z powietrza oraz w 20% energią elektryczną
 • Idealne rozwiązanie dla budynków nowych, budynków ekologicznych oraz przy wymianie systemów ogrzewania elektrycznego

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma

 • Do ogrzewania, chodzenia i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
 • Optymalna kombinacja działania pompy ciepła i kotła gazowego w zależności od warunków otoczenia i cen energii
 • Idealne rozwiązania dla projektów renowacji oraz przy wymianie kotła

Pompa ciepła układu ciepłej wody użytkowej Daikin Altherma ECH₂O

 • Do przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • Zasilanie głównie energią z powietrza i energią słoneczną
 • Możliwość wspomagania energią elektryczną
 • Idealne rozwiązanie do wymiany systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

Daikin Altherma HPC

 • Do ogrzewania i chłodzenia
 • Możliwość podłączenia z orurowaniem podłogowym
 • Idealne połączenie z pompą ciepła
 • Cicha praca
 • Niewielkie wymiary

Gazowy kocioł kondensacyjny NDJ

 • Do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody
 • Zasilanie gazem ziemnym
 • Opcjonalne wspomaganie przez system kolektorów słonecznych
 • Idealne rozwiązania dla budynków istniejących i przy wymianie kotłów gazowych

Gruntowa pompa ciepła Daikin Altherma

 • Do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
 • Zasilanie w 80% ciepłem z gruntu oraz w 20% energią elektryczną
 • Idealne rozwiązanie dla nowych i istniejących budynków

Zadzwoń teraz